Soutěž historických vozidel
19.července 2008
POLI veterán jízda


výsledková listina ze závodů zde


Pořádá:

RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM STUDÉNKA    
Automotoklub Vítkov Slezský Veterán Klub, člen AKHV v ÚAMK ČR, člen FIVA


Zveme Vás na 4. ročník setkání přátel historických motocyklů a automobilů ve Studénce

Ředitel soutěže : Ivan Havránek
Hlavní rozhodčí : Petr Odchodnický
Péče o jezdce přejímka : Libor Polehla
Výpočetní středisko : Eva Burčková
Časomíra : Libor Humplík
Startér : Pavel Dostál

Prezentace – restaurace Dělnický dům Studénka                              08,30 - 10,00 hod.
Seznámení s tratí – individuálně dle pokynů pořadatelů – PĚŠKY   08,30 - 10,20 hod.
Rozprava                                                                                        10,30 hod.   

START jízdy pravidelnosti                                                            11,00 hod.

v pořadí 1. moto 2. Velorex 3. auto dle startovních čísel

Trať : délka 450 m, převýšení 22 m, pojedete dvě soutěžní jízdy

Doprovodné soutěže o hodnotné ceny budou pobíhat souběžně s jízdami pravidelnosti – vrcholem bude soutěž o nejsilnější ženu a muže – PÁKA o BEDNU ŠAMPAŇSKÉHO

Spanilá jízda městem a Vyhodnocení soutěže po ukončení jízdy pravidelnosti – čas upřesní pořadatel v den soutěže v závislosti na počtu startujících

Oběd každý dle vlastního uvážení v době                                          11,00 – 13,00 hod.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu v závislosti na počtu soutěžících a povětrnostních podmínkách .
!!! PARKOVÁNÍ DOPROVODNÝCH VOZIDEL VE SPORTOVNÍM AREÁLU !!!

Propozice :
Jednodenní národní soutěž historických motocyklů a automobilů v kategoriích A – G s cílem pobavit účastníky i diváky a umožnit majitelům předvést původní „nepřekopané“ stroje do roku výroby 1975. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel.

Startující vozidlo musí být vybaveno :
REGISTRAČNÍ ZNAČKOU „RZ“ případně Zvláštní RZ, dokladem o zaplacení zákonného pojištění pro rok 2008, platným osvědčením o registraci vozidla „ORV“ nebo průkazem HV.

Soutěžící jedou na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat veškerá pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Počet osob v automobilu, na motocyklu a moto-side dle ORV.

Hodnocení soutěže:

Kategorie AUTO
A1 - kategorie A, B, C, vozidla vyrobená do 31.12.1945
A2 -kategorie D, E, F vozidla vyrobená 1.1.1946 - 31.12.1970

Kategorie MOTO

M1 - kategorie A, B, C, vozidla vyrobená do 31.12.1945
M2 - kategorie D, E, F vozidla vyrobená 1.1.1946 - 31.12.1970

Kategorie VELOREX


Podmínkou hodnocení třídy je minimálně 5 startující, ve třídě. V případě nižšího počtu jsou startující převedeni do následující třídy.

Přihlášení jezdci absolvují dvě soutěžní jízdy. Úkolem jezdce je absolvovat obě soutěžní jízdy ve shodném čase bez použití jakýchkoli časoměrných a měřících pomůcek aniž by překročil průměrnou rychlost 60 km/hod. Při překročení stanovené průměrné rychlosti 60 km/hod. bude jezdec penalizován.
Rozdíl časů z obou jízd rozhoduje o vítězi. Při rovnosti rozdílu časů rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí: 1. Stáří stroje, 2. Vyšší dosažená rychlost v toleranci do 60 km/hod., 3. Objem motoru ve prospěch objemu nižšího.

Vyhodnoceni budou první čtyři jezdci, nejstarší auto a moto, nejúspěšnější žena a absolutně poslední účastník v cíli v kategorii Auto i Moto.

Startovné:
v ceně startovného je oběd pro jezdce, spolujezdec může zakoupit oběd za 75,- Kč
 
Do roku výroby stroje 1935        0,- Kč
r.v 1936 – 1945                      150,- Kč
r.v 1946 – 1960                      150,- Kč
r.v 1961 – 1975                      150,- Kč
VELOREX                             150,- Kč