Soutěž historických vozidel
20.června 2009
POLI veterán jízda


Pořádá:

RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM STUDÉNKA    
Automotoklub Vítkov Slezský Veterán Klub, člen AKHV v ÚAMK ČR, člen FIVA


Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník setkání přátel historických motocyklů a automobilů ve Studénce

Průběh setkání:
Prezentace – restaurace Dělnický dům Studénka                              08,00 - 10,00 hod.
Rozprava                                                                                        10,15 hod.
START                                                                                           po rozpravě
Vyhodnocení soutěže                                             asi v 16,00 hod plus minus 1 hodina

Propozice :
Jednodenní národní soutěž historických motocyklů a automobilů v kategoriích
A + M kategorie A, B, C, D, E, F, G, - s věkovým limitem FIVA dle § 1.1 (do r.v. 1975)

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel.

Startující vozidlo musí být vybaveno "SPZ", případně "Zvláštní SPZ", dokladem o zaplacení zákonného pojištění pro rok 2009, platným OTP nebo průkazem HV.

Soutěž bude probíhat za normálního silničního provozu soutěžící jedou na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat veškerá pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů.
Počet osob v automobilu, na motocyklu  a moto-side  dle OTP.

Hodnocení soutěže:
Soutěž je vypsána pro tyto kategorie auto a moto:

A1, M1 - automobily a motocykly vyrobené do 31.12.1945
A2, M2 - automobily a motocykly vyrobené od 1.1.1946 do 31.12.1975

Podmínkou klasifikace kategorie je minimálně deset startujících strojů, v případě nižšího počtu jsou kategorie sloučeny. Hodnoceny budou všechny obsazené kategorie samostatně.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí stáří vozidla ve prospěch vozidla staršího. Vyhodnoceni budou nejmladší a nejstarší jezdec, nejúspěšnější žena, nejstarší auto a moto, nejvzdálenější startující, který přijede po vlastní ose a absolutně poslední účastník v cíli v kategorii Auto i  Moto.

Startovné:
do r.v. 1935                                0,- Kč
r.v 1936 – 1975                      150,- Kč

Přihlášky neposílejte, přijeďte přímo na prezentaci nejpozději do 9,45 hodin.

Počet startujících 100 jezdců.