POLI VETERÁN JÍZDA
HISTORICKÝCH VOZIDEL
STUDÉNKA 2013
IX. ročník

Pořádá Automotoklub Vítkov Slezský Veterán Klub, člen AKHV v ÚAMK ČR, člen FIVA

Termín konání: 13.7.2013
Místo konání: Studénka – RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM

Program:
08:30 – 09:30 hod – Prezentace, technická přejímka (parkoviště Dělnický dům)
10:00 – 10:30 hod –
Spanilá jízda městem
11:00 – 13:00 hod –
Okružní jízda historických vozidel s plněním úkolů
14:00 – 15:00 hod –
Vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu v závislosti na počtu soutěžících a povětrnostních podmínkách.

Vypsané třídy:

AUTO - A1, A2
MOTO - M1, M2
VELOREX
Ostatní - Nejstarší účastník


Podmínky účasti:
Soutěže se může zúčastnit jezdec a stroj splňující následující podmínky:
Stroj – platná SPZ a osvědčení o TP nebo platná registrační značka historického vozidla(HV), průkaz HV nebo FIVA Identity Card, zaplacené zákonné pojištění pro rok 2013, technický stav vozidla odpovídá podmínkám zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Jezdec – řidičský průkaz, průkaz totožnosti, řidiči motocyklů musí dále mít homologovanou přilbu, brýle, rukavice, obuv nad kotníky, oděv pokrývající celý povrch těla.

Pořádající si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže účastníky nesplňující podmínky účasti.

Startovné:
Stroj do r.v. 1935                                0,- Kč
Stroj r.v. 1936 – 1975                      150,- Kč
Stroj r.v. nad 1975                           200,-Kč

V ceně startovného je zahrnuto občerstvení

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Soutěž bude probíhat za normálního silničního provozu. Každý jezdec se zúčastňuje soutěže na vlastní nebezpečí a náklady. Zavazuje se uhradit všechny škody způsobené v průběhu soutěže jím nebo členy jeho doprovodu. Je povinen řídit se pokyny POŘADATELŮ a prováděcích směrnic, které obdrží při přejímce.