POLI VETERÁN JÍZDA
HISTORICKÝCH VOZIDEL
STUDÉNKA 2014
X. ročník

Výsledková listina zdePořádá RESTAURACE POLI DĚLNICKÝ DŮM STUDÉNKA spolu s organizačním výborem a AMK Vítkov Slezský Veterán Klub členem AKHV v ÚAMK ČR a členem FIVA

Termín konání: 12.7.2014
Místo konání: Studénka – RESTAURACE POLI DĚLNICKÝ DŮM

Program:
08:30 – 09:30 hod – Prezentace, technická přejímka (parkoviště Dělnický dům)
10:00 – 10:30 hod –
Spanilá jízda městem
11:00 – 13:00 hod –
Okružní jízda historických vozidel s plněním úkolů
14:00 – 15:00 hod –
Vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu v závislosti na počtu soutěžících a povětrnostních podmínkách.

Vypsané třídy:

AUTO - A1, A2
MOTO - M1, M2
VELOREX
Ostatní - Nejstarší účastník


Podmínky účasti:
Soutěže se může zúčastnit jezdec a stroj splňující následující podmínky:
Stroj – platná SPZ a osvědčení o TP nebo platná registrační značka historického vozidla(HV), průkaz HV nebo FIVA Identity Card, zaplacené zákonné pojištění pro rok 2014, technický stav vozidla odpovídá podmínkám zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Jezdec – řidičský průkaz, průkaz totožnosti, řidiči motocyklů musí dále mít homologovanou přilbu, brýle, rukavice, obuv nad kotníky, oděv pokrývající celý povrch těla.

Pořádající si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže účastníky nesplňující podmínky účasti.

Startovné:
Stroj do r.v. 1935                             10,- Kč
Stroj r.v. 1936 – 1975                      10,- Kč
Stroj r.v. nad 1975                           10,-Kč

V ceně startovného je zahrnuto občerstvení

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Soutěž bude probíhat za normálního silničního provozu. Každý jezdec se zúčastňuje soutěže na vlastní nebezpečí a náklady. Zavazuje se uhradit všechny škody způsobené v průběhu soutěže jím nebo členy jeho doprovodu. Je povinen řídit se pokyny POŘADATELŮ a prováděcích směrnic, které obdrží při přejímce.

Přihlášky vyplněním formuláře zde nebo e-mailem zašlete laskavě do 30.6.2014.

e-mail: Antonin.Seuer@siemens.com

Těšíme se na setkání s Vámi ve Studénce